Bebyggelse

Her finder du retningslinjerne for bebyggelse. Det vil sige bestemmelser for, hvordan byerne kan vokse, samt hvor forskellige typer af butikker og erhvervsvirksomheder kan placere sig. Der er også retningslinjer for bebyggelse uden for byerne, herunder for sommerhuse.

Retningslinjerne for sommerhuse genfinder du i øvrigt under menupunktet "Land og vand" under "Ferie- og fritidsanlæg".

Til retningslinjerne er knyttet et formål og en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne for de forskellige emner skal du klikke på emnet i menuen til venstre eller gå til emnet via rullegardinerne under menupunktet ”Byggeri og infrastruktur” i toppen af siden.

 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.