Forebyggelse af miljøkonflikter

Her finder du retningslinjerne, der skal forebygge miljøkonflikter. Dels som følge af de forventede klimaændringer, dels mellem boliger/institutioner og virksomheder.

Det vil sige bestemmelser, som skal forebygge oversvømmelser af bolig- og erhvervsbebyggelse, tekniske anlæg o. lign. De skal også minimere støj-, støv- og lugtgener fra diverse virksomheder i forhold til boligbebyggelse og lignende. Endelig fastlægger de forudsætningerne for, at der kan planlægges for anlæg, der må antages at have væsentlig virkning på Miljøet (VVM).

Til retningslinjerne er knyttet et formål og en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne for de forskellige former for miljøkonflikter skal du klikke på emnet i menuen til venstre eller gå til typen via rullegardinerne under menupunktet ”Byggeri og infrastruktur” i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.