Mål for udvikling

Her finder du Byrådets mål for udviklingen af Odder Kommune de næste 12 år. Det gælder Byrådets mål for befolkningsudviklingen, kommunal service (skoler, børnehaver, ældre m.v.), planlægning for og administration af det åbne land (arealanvendelsen), ønsker til udviklingen af byer og meget andet.

Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.