1 C 31 - Kommuneplan 2017-2029

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 C 31

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Lokalcenter

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, tankanlæg, restauranter, hoteller, værksted, lager, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Maks. 3000 m² samlet butiksareal. Den enkelte butik må maks. være 1000 m².

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 40 % af boligetagearealet og 5 % af erhvervsetagearealet - inkl. balkoner og tagterrasser

 • Miljøforhold

  For boliger og disses udeopholdsarealer skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for kategorien blandede bolig- og erhvervsområder kan overholdes.

 • Status

  Aflyst