3 F 2 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  3 F 2

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  3

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til campingplads. Inden for området kan opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift som toiletter, vaskerum, kiosk, og lignende. Der kan etableres en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter på højst 15 m² hver, jf. tilladelse fra 1987 (meddelt af Århus Amt). Områdets grænse mod det åbne land og afgrænsning af enkelte afsnit af campingpladsen udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

 • Status

  Aflyst