Kommuneplantillæg nr. 1

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

8 RE 1 - Kommuneplan 2016-2028