Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1.E.3 - Trafik- og erhvervsformål ved Rude Havvej i Odder

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

1 E 3 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune