Kommuneplantillæg nr. 13

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1 C 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

1 C 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune