Forslag til tillæg nr. 15 til et område til boligformål ved Vestermarken og Løkkegårdsvej i Odder

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1 B 44 - Område til boligformål

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

1 OF 16 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune