Kommuneplantillæg nr. 3

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1 B 43 - 1 B 43 - boligområde ved Kildegade