Kommuneplantillæg nr. 9

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

3 S 6 - Sommerhus og ferie- fritidsformål