Kommuneplantillæg nr. 2

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1 BL 38 (1) - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

1 BL 38 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune