1 BL 38 (1)

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 BL 38 (1)

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Max. bebyggelsesprocent

  135% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboliger, med mulighed for at indrette erhverv som kontorvirksomhed, klinikker og lignende miljøklasse 1. virksomheder. Kontorvirkomhed som administration, advokat, revisor, arkitekt, ingeniør, datarådgivning, pengeinstitut og lignende. Klinikker som fysioterapeut, kiropraktor, læge, tandlæge, terapi og lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

 • Status

  Vedtaget