Kommuneplantillæg nr. 22

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1.OF.18 - 1.OF.18