Kommuneplantillæg nr. 25

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1.OF.4 - 1.OF.4