Kommuneplantillæg nr. 5

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

3 F 2 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

3 F 2 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune