Kommuneplantillæg nr. 6

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1 E 8 - Kommuneplan 2017-2029

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

1 BL 8 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune