Kommuneplantillæg nr. 7

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

3 B 10 - Kommuneplan 2017-2029

Rammeområder der aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

3 B 10 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune