Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

1.B.38 - 1.B.38