Kommuneplantillæg nr. 21

Nye rammeområder der bliver udlagt i tillægget:

5.BE.1 - 5.BE.1